Kulturystyka Nowej Generacji !!!

Kulturystyka
Dzisiaj mamy: 19 czerwca 2019 | Osób Online: 1 
Cholesterol 11 lutego 2006
Cholesterol to związek o wzorze C27H45OH, przedstawiciel steroidów (steroli) zwierzęcych, zwanych zoosterolami.Temperatura topnienia: 149° C, temperatura wrzenia: 360° C (z rozkładem). Cholesterol jest nierozpuszczalny w wodzie, trudno rozpuszczalny w alkoholu, rozpuszczalny w innych rozpuszczalnikach organicznych i tłuszczowych.Cholesterol to substancja podobna w budowie do tłuszczu. Jest on niezbędny w organizmie każdego człowieka.Wraz z fosfolipidami uczestniczy w budowie błony komórkowej, a w tkance nerwowej jest składnikiem otoczki mielinowej. Bez niego nie mogłyby być odbudowywane komórki. Nie mogłyby być produkowane hormony płciowe. Nie mogłaby być wytwarzana witamina D, ani też kwasy żółciowe umożliwiające prawidłowe trawienie tłuszczów. Gdy jest go zbyt mało wzrasta podatność na infekcje i choroby nowotworowe. O niedobór cholesterolu nie należy się jednak martwić. Jest on w wystarczającym stopniu produkowany przez naszą wątrobę.

Odkładanie się cholesterolu w ścianie tętnic jest tym większe, im wyższe jest stężenie cholesterolu w surowicy. Na podstawie licznych badań ustalono, że pożądany poziom cholesterolu wynosi poniżej 200 mg/dl (5,2 mmol/l). Warto zwrócić uwagę, że przy stężeniu poniżej 200 mg/dl zależność śmiertelności od poziomu cholesterolu jest stosunkowo mała, natomiast, szybko rośnie w miarę wzrostu poziomu cholesterolu, szczególnie przy poziomach powyżej 250 mg/dl (6,5 mmol/l).Przenikanie cholesterolu do ściany tętnic jest wyraŹnie nasilone przez wysokie ciśnienie krwi, dlatego właśnie nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zawału serca.

Przenikanie cholesterolu jest także szybsze, jeżeli ściana tętnicy jest uszkodzona, jak to bywa u palaczy tytoniu. Dlatego współistnienie kilku czynników ryzyka u tej samej osoby wybitnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca.

Osiągnięciem ostatnich lat było wykazanie, że cholesterol krążący we krwi może być bardziej lub mniej "złośliwy". Szkodliwe działanie cholesterolu bardzo się nasila po jego utlenieniu, lub po utlenieniu kwasów tłuszczowych, które mu towarzyszą w surowicy. Utlenianie może zresztą nastąpić także w samej surowicy jeżeli spożycie witaminy E, C oraz karotenu jest niskie. Te witaminy chronią tłuszcze przed utlenianiem.

Należy wyjaśnić, że cholesterol krążący we krwi występuje w kilku frakcjach. Najbardziej szkodliwy jest cholesterol, który krąży w lipoproteinach oznaczanych symbolem LDL, (czyli tak zwany "zły cholesterol" powodujący pojawianie się zmian miażdżycowych). Ta frakcja przenika do ściany tętnicy ze szczególną łatwością i bardzo łatwo ulega utlenieniu. Dlatego najbardziej zagrożeni są ludzie z podwyższonymi poziomami cholesterolu LDL. Warto podkreślić, że wysokie poziomy cholesterolu we krwi są najczęściej spowodowane wysokim stężeniem "złego cholesterolu".

Istnieje we krwi także "dobry cholesterol" czyli zawarty w lipoproteinach oznaczanych symbolem HDL (czyli "dobry cholesterol" powodujący usuwanie tych zmian). Lipoproteiny te są ważnym czynnikiem chroniącym tętnice przed rozwojem miażdżycy, transportują bowiem cholesterol ze ściany tętnicy do wątroby, gdzie ulega on przeróbce na kwasy żółciowe. Dlatego ludzie, mający niskie poziomy cholesterolu HDL częściej chorują na zawał serca. Poziomy cholesterolu HDL poniżej 35 mg/dl (0,9 mmol/l) uznaje się za niskie.

Zaleca się, aby pierwszą kontrolę poziomu cholesterolu wykonać w 20 roku życia i następnie powtarzać co pięć lat. Ludzie starsi potrzebują częstszych badań. Jeżeli stężenie cholesterolu jest znacznie podwyższone, wówczas lekarz powinien rozpatrzyć celowość jego zbadania także u krewnych w prostej linii, bowiem rodzinne występowanie wysokiego stężenia cholesterolu jest znacznie częstsze niż się powszechnie przypuszcza. Szczególnie ważne jest oznaczenie poziomu cholesterolu, jeżeli w rodzinach występują nagłe zgony oraz choroby układu krążenia w młodym wieku.

Gdy słyszy się, że jakiś lekarz dąży do zerowej dawki cholesterolu w organizmie, należy przypuszczać, że nie jest lekarzem w ogóle. Wszystkie ssaki, w tym człowiek, produkują cholesterol..

Do czego jest potrzebny cholesterol?

Mózg i rdzeń kręgowy zawierają 25% cholesterolu, który służy do izolacji włókien nerwowych. Dużo cholesterolu znajduje się w skórze i to on, pod wpływem słońca, zamienia się w witaminę D, niezbędną nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, do metabolizmu kości. Obniżenie cholesterolu prowadzi do ślepoty. Okazuje się, że substytuty tłuszczy roślinnych, znajdujące się w margarynie, jeszcze bardziej niż tłuszcz zwierzęcy podnoszą poziom "złego" cholesterolu, a obniżają "dobrego".

www.megamuscle.pl - Kulturystyka dla Każdego