Kulturystyka Nowej Generacji !!!

Kulturystyka
Dzisiaj mamy: 19 czerwca 2019 | Osób Online: 2 
Sterydy sprzyjają agresji 15 stycznia 2006
Warszawa (PAP) - Hormony z grupy steroidów anabolicznych, które sprzyjają rozrostowi mięśni, zwiększają agresywność chłopców przez wpływ na poziom serotoniny w mózgi donosi pismo "Pharmacology, Biochemistry and Behavior”.W wielu krajach jeden na dziesięciu dorastających chłopców przyznaje się do zażywania steroidów anabolicznych, hormonów które mają zwiększyć masę mięśniową i tężyznę fizyczną.


Długotrwałe zażywanie hormonów w okresie dojrzewania sprzyja nie tylko zmianom zachowania, jak nasilone przejawy agresji, ale też uszkodzeniu wątroby, zaburzeniu wzrostu i rozwoju oraz zaburzeniom seksualnym. Zespół pod kierunkiem prof. Richarda Melloni z Nortrtheastern University prowadził badania nad wpływem długotrwałego zażywania anabolików na układ nerwowy i zmiany zachowania u dorastających samców chomika syryjskiego Samce jednej z linii hodowlanych tego gatunku są doskonałym modelem do takich badań, gdyż w okresie dojrzewanie przejawiają naturalną agresję związaną z terytorializmem. a mechanizm jej powstawania ma podobne neurologiczne podłoże jak u chłopców w okresie dojrzewania. W pierwszym doświadczeniu badacze przez miesiąc podawali młodym samcom wysokie dawki anabolików. Odpowiada to pięcioletniemu okresowi zażywania tych hormonów przez dorastającego chłopca.


Jak w wielu wcześniejszych eksperymentach, zwierzęta którym podawano hormony miały dużo wyższy poziom agresji niż samce z grupy kontrolnej. W drugiej serii doświadczeń, grupie samców, która otrzymywała anaboliki, badacze podawali Prozac - lek antydepresyjny, oparty na fluoksetynie. Jego działanie, w dużym uproszczeniu, polega na zwiększaniu poziomu serotoniny, związku, który pośredniczy w komunikacji neuronami w obszarach mózgu odpowiedzialnych m.in. za emocje, np. agresji. Okazało się, że Prozac znacznie łagodził agresywne zachowania u zwierząt. Aby sprawdzić wpływ anabolików na rozwijający się układ nerwowy dorastających samców przeprowadzono badania mikroskopowe na fragmentach pobranych z mózgów. Zaobserwowano, że te samce, którym podawano hormony miały znacznie obniżony poziom serotoniny w obszarach odpowiedzialnych za powstawanie zachowań agresywnych. Jak komentują badacze, długotrwałe zażywanie anabolików w okresie dojrzewania sprzyja prawdopodobnie obniżeni poziomu serotoniny w podwzgórzu, obszarze mózgu związanym z agresją. Przypuszczają też, że dzięki temu tendencje do przejawiania zachowań agresywnych mogą trwać jeszcze długo po odstawieniu hormonów, gdy masa mięśniowa już spada.


"W okresie dojrzewania obszary mózgu, w których produkowana jest serotonina stale się kształtują, a zażywanie anabolików w tym krytycznym okresie może mieć długotrwałe skutki neurologiczne" - komentuje prof. Melloni. Obecnie badacze chcą sprawdzić czy anaboliki powodują trwałe zmiany poziomu serotoniny w rozwijającym się mózgu, tak, że ich skutki można obserwować w okresie dojrzałości, czy też są one odwracalne.

Kulturystyka tylko na www.megamuscle.pl