Kulturystyka Nowej Generacji !!!

Kulturystyka
Dzisiaj mamy: 30 czerwca 2022 | Osób Online: 1 
Testosteron 31 grudnia 2005
Testosteron w medycynie jest często stosowany w postaci estrów z kwasami organicznymi o mniejszej (kwas propionowy) lub większej (kwas enantowy) cząsteczce.
Testosteronum prolongatum
Testosteron w medycynie jest często stosowany w postaci estrów z kwasami organicznymi o mniejszej (kwas propionowy) lub większej (kwas enantowy) cząsteczce. Testosteron enanthate jest obecnie najpopularniejszym obok cypionatu estrem testosteronu dostępnym przez kulturystów. W przeciwieństwie do cypionatu, wytwarzanego i popularnego prawie wyłącznie w USA, enanthat jest wytwarzany przez różne firmy farmaceutyczne na całym świecie. Najpopularniejszą formą są ampułki produkowane przez firmę Schering. W Polsce, na razie, najłatwiej osiągalny jest testosteron prolongatum. Enanthat jest długo działającą formą testosteronu podobną do cypionatu. Iniekcje brane 1 raz tygodniowo w dawkach 200-600 mg są najbardziej popularne u kulturystów. Enanthat daje bardzo silne efekty anaboliczne i równie silne efekty uboczne dla kulturystów efekty androgeniczne. Ponieważ jest to forma domięśniowa wskaŹniki wątrobowe nie są tak podwyższone jak przy formach doustnych testosteronu (Mesteron).
W medycynie preparat ten znajduje zastosowanie w leczeniu niektórych form impotencji, w zespołach pokastracyjnego braku jąder. Należy tu zauważyć, że przyjmowany przez zdrowych mężczyzn w bardzo dużych dawkach, przez krótki okres czasu może powodować odwracalną bezpłodność. U kobiet ma zastosowanie w leczeniu zaawansowanych form raka gruczołu piersiowego. Podany domięśniowo lub podskórnie ulega prawie w całości zmetabolizowaniu w wątrobie, a tylko ok. 1/4 jest wydalana z organizmu w połączeniu z innymi związkami. Testosteron enanthate jest stosowany przez tych kulturystów, którzy chcą osiągnąć szybki przyrost masy i siły nie licząc się przy tym z działaniami ubocznymi. Dawki dobowe u niektórych ciężarowców i przedstawicieli tzw. sportów siłowych mogą być często trudno wyobrażalne, a jednocześnie z punktu widzenia biochemii i fizjologii nieskuteczne i przynoszące jedynie straty finansowe i spotęgowane działania uboczne.
Testosteron w formie estru o przedłużonym działaniu - enanthat ma silnie wyrażone własności androgenne, niekorzystne dla kulturystów. W czasie cyklu dochodzi do zatrzymania w ustroju dużych ilości wody, jonów sodu, wapnia, magnezu, potasu. Może to prowadzić do przejściowego nadciśnienia tętniczego krwi. Fizjologiczna norma ciśnienia dla zdrowego 30-letniego mężczyzny jest ok. 140/85 mmHg w spoczynku, w pozycji leżącej. Jeżeli wartości są wyższe należy skonsultować się z lekarzem. Innym nieprzyjemnym działaniem ubocznym testosteronu jest ginekomastia. Testostosteron wprowadzony do organizmu z zewnątrz konwertuje do estrogenów-hormonów kobiecych, z którymi jest blisko spokrewniony swoją budową chemiczną, stąd pod wpływem większego ich stężenia w organizmie odkładanie się tkanki tłuszczowej wokół sutków. Problem ten zazwyczaj znika sam po skończeniu cyklu ale wskazane może być przyjmowanie tzw. związków antyestrogenowych blokujących receptory estrogenowe w różnych tkankach m. in. w tkance tłuszczowej. Jak często powinien być podawany enanthat testosteronu? Niektóre Źródła podają, że powinien być podawany raz na 4 tygodnie. Jednak nowsze badania pokazały, że gdy jest stosowany u pacjentów z taką częstością już po 2 tygodniach występował u nich spadek napędu psychoruchowego i libido (popędu płciowego), obniżenie nastroju. Stwierdzono w dalszych badaniach, że już po 5 dniach po podaniu enanthanu jego poziom we krwi gwałtownie maleje. W związku z tym najbardziej optymalne w leczeniu wydaje się podawanie tej formy testosteronu w zastrzykach co 7 dni. Do zrobienia solidnej masy mięśniowej i siły nadaje się enanthat szczególnie w połączeniu z metandienonem, nandrolonem, stanazololem, oxymetholonem. Przykładowe połączenie 2 najbardziej u nas popularnych środków: Enanthat testosteronu 400-500 mg tygodniowo + 30 mg metandienonu dziennie. Na takim stacku niektórzy kulturyści robią nawet 10 kg masy w ciągu 1 cyklu (ok. 4-5 tygodni). Przyjmowany też bywa z innym bardzo silnym anabolikiem doustnym: oxymetholonem. Oxymetholon (Anapolon) zwykle jest stosowany przez kulturystów "zaawansowanych", a rozbieżność dawkowania, jak w przypadku każdego innego anaboliku jest bardzo duża, od jednej do kilku tabletek 50 mg dziennie. Należy pamiętać, że przy stosowaniu oxymetholonu retencja wody w organizmie jest szczególnie duża i że nie powinno się go stosować zbyt długo, gdyż stosunkowo szybko receptory w komórkach mięśniowych stają się na niego niewrażliwe.


Depo - Testosteronum
Cypionat testosteronu jest produkowany w postaci sterylnych iniekcji służących do podawania domięśniowego. Produkowany jest w ampułkach po 1 ml, zawierających w 1 ml 100, 200 lub 250 mg cypionatu testosteronu. Cypionat jest chemicznie 17-beta cyklopentylopropionatem testosteronu rozpuszczonym na podłożu olejowym. Podobnie jak pozostałe estry testosteronu, cypionat jest mniej polarny niż endogenny testosteron, po wstrzyknięciu jest przechowywany w fazie lipidowej skąd jest powoli uwalnkany. Cypionat wykazuje efekty biologiczne przez 2- 4 tygodnie po wstrzyknięciu. Ok. 98% dostarczonego egzogennie testosteronu jest połączona z globulią wiążącą androgeny. Ok. 1% w osoczu jest w postaci wolnej, nie związanej z białkami nośnikowymi i ta postać jest aktywna biologicznie. Cypionat testosteronu jest metabolizowany głównie w wątrobie, gdzie jest rozkładany do 17-ketosterydów. 90 % dostarczonego testosteronu jest usuwane z moczem w postaci sprzężonej z glukuronianami i siarczanami. Przyjmuje się, że okres półtrwania cypionatu testosteronu w organizmie wynosi ok. 8 dni stąd w kulturystyce przyjęło się podawanie go w jednym wstrzyknięciu tygodniowo.
Cypionat testosteronu w celach leczniczych stosowany jest w różnych zespołach, które cechują się zmniejszeniem lub brakiem wydzielania endogennego testosteronu. Przeciwwskazany jest u mężczyzn z rakiem sutka, rakiem prostaty, u kobiet w ciąży, u pacjentów z poważnymi chorobami serca, wątroby, nerek. Podczas stosowania cypionatu testosteronu może wystąpić hiperkalcemia. Ponieważ jest to 17-delta alkilowany androgen może dojść do zmian w wątrobie w postaci adenoma hepatis, peliosis hepatis oraz raka wywodzącego się z komórek nabłonkowych wątroby. U starszych pacjentów istnieje ryzyko rozwoju gruczolaka prostaty. W czasie stosowania cypionatu może dochodzić do nadmiernej stymulacji seksualnej, oligospermii, nudności wymiotów, złego samopoczucia lub odwrotnie u osób predysponowanych do stanów pobudzenia maniakalnego. Cypionat testosteronu nie powinien być stosowany z antykoagulantami, gdyż działania tych dwu grup środków sumują się co może prowadzić do zakrzepów lub zatorów. Cypionat testosteronu powoduje wzrost stężenia glukozy w surowicy krwi, zwiększając zapotrzebowanie na insulinę. Estry testosteronu powinny być przechowywane w temp. ok. 5-8 stopni C i chronione przed światłem. Jeżeli w ampułce wytrącą się kłaczki, które nie dają się rozpuścić przez wstrząsanie, preparat taki nie jest pełnowartościowy.
Cypionat testosteronu jest estrem testosteronu w formie depot - o przedłużonym działaniu, dostępnym na rynku w formie zastrzyków na podłożu olejowym do wstrzykiwania domięśniowego. Produkowany przez kilka firm farmaceutycznych. W USA jest to najpopularniejsza forma testosteronu. Często jest on porównywany z enathatem testosteronu, który jest dostępny na rynku europejskim, a produkowany jest również w Polsce. Zdania na temat jednego i drugiego preparatu testosteronu są podzielone. Amerykanie twierdzą, że cypionat daje większe przyrosty masy niż enanthat, Europejscy kulturyści twierdzą zupełnie odwrotnie, chociaż u nas cypionat jest bardziej ekskluzywny, ponieważ produkowany jest tylko przez jedną firmę z Hiszpanii. Hiszpańska forma cypionatu jest sprzedawana w ampułkach po 100 i 250 mg, cena czarnorynkowa 1 ampułki jest ok. 10 $ za ampułkę 250 mg. W USA jest produkowany również w ampułkach po 1ml, a 1 ampułka zawiera 100 lub 200 mg cypionatu.
Dawki stosowane przez kulturystów to najczęściej 2 ampułki po 250 mg wstrzykiwane 1 raz tygodniowo, ale stosowane są też dawki 1000 mg i więcej tygodniowo. W dużych dawkach cypionat ulega łatwej konwersji do estrogenów, zatrzymując dużo wody w organizmie. Odpowiedzialny może być także za powstawanie ginekomastii, za obrzęki twarzy i łydek, szczególnie łatwe odkładanie tłuszczu w okolicy bioder, zmiany zapalne w mieszkach włosowych i powstawanie trądziku, przerost prostaty, zaburzenia elektrolitowe. Pod koniec cyklu często konieczne jest stosowanie tamoxifenu lub innego antyestrogenu. Masa mięśniowa uzyskana w wyniku cyklu z użyciem cypionatu ma tendencję do szybkiego zmniejszania się zaraz po jego odstawieniu. Stąd dla uniknięcia ujemnego bilansu azotowego praktykowane jest po 4-6 tygodniach stosowania cypionatu testosteronu przejście na inny anabolik łagodniej działający np. nandrolon lub stanozolol i stosowanie go w celu utrzymania uzyskanej masy przez 2-4 tygodni. Często po cyklu z użyciem estrów testosteronu w tym również cypionatu przechodzi się do stosowania clenbuterolu. Clenbuterol jest beta 2-agonistą i w tkance mięśniowej wykazuje działanie antykataboliczne zapobiegając utracie zdobytej masy ciała, najprawdopodobniej łączy się tutaj z receptorami dla kortyzolu, który jest silnym hormonem katabolicznym. Drugim równie pożądanym działaniem clenbuterolu jest zdolność do wywoływania efektu termogenicznego, który polega na podwyższeniu temperatury ciała i spalaniu tkanki tłuszczowej, którą niestety także zyskuje się w czasie cyklu z użyciem tego preparatu. Ponieważ cypionat testosteronu silnie blokuje podwzgórze i przysadkę tak, że nie jest wytwarzany endogenny testosteron, nawet jeszcze przez jakiś czas po zaprzestaniu stosowania cypionatu, stosowany jest clomifen, który ma za zadanie pobudzić podwzgórze do produkcji LH oraz HCG pobudzające komórki Leydiga w jądrach do produkcji testosteronu. W miesiąc po skończonym cyklu warto też sprawdzić czy poziomy bilirubiny, HDL, LDL, ASPAT, ALAT, hematokryt wróciły do normy.


Testosteronum propionicum
Propionat testosteronu jest drugim lub trzecim pod względem popularności i dostępności estrem testosteronu w naszym kraju. Jest to krótko-łańcuchowy ester oparty na podłożu olejowym (olej sezamowy) do stosowania domięśniowego w postaci zastrzyków. Jego podstawową zaletą jest to, że początek działania jest znacznie szybszy niż innych estrów testosteronu o dłuższym łańcuchu np. tak rozpowszechnionego u nas enanthatu. Podczas gdy enanthat ze względu na swój długi okres półtrwania przyjmowany jest przez kulturystów średnio co 7 dni, propionatjest przyjmowany co około 2 lub 3 dni ze względu na krótszy okres półtrwania w organizmie. Propionat testosteronu jest bardzo skuteczny jeśli chodzi nam o szybki przyrost masy mięśniowej i siły. Podczas stosowania propionatu efekty uboczne są znacznie słabiej wyrażone niż przy stosowaniu enanthatu. Być może wynika to z tego, że nie osiąga on tak wysokich wartości we krwi jak enanthat. Od enanthatu odróżnia go także znacznie mniejsza retencja wody i minerałów w organizmie i mniejsze ryzyko ginekomastii. Masa zrobiona na propionacie jest bardziej "sucha", a mięśnie wyraŹniej zaznaczone. Ponieważ jest to preparat testosteronu uboczne efekty androgenne są nie do uniknięcia. Warto zwrócić uwagę również na to, że w przeciwieństwie do enanthatu jest podawany znacznie częściej. Konieczność częstego podawania powoduje, że jest nie tak chętnie stosowany przez kulturystów jak enanthat. Kolejną wadą propionatu jest to, że po skończeniu cyklu w 2-3 dni gwałtownie spada jego stężenie we krwi, a co z tym się wiąże "w oczach" maleje masa mięśniowa, która dopiero co została osiągnięta i na nic przydają się większe ilości białka przyjmowane w celu utrzymania masy. Dlatego sensowne wydaje się często stosowane jednoczesne podawanie propionatu i enanthatu. Podczas gdy maksymalne działanie anaboliczne propionatu ma miejsce w pierwszej dobie po podaniu i szybko spada nie osiągając stężeń istotnych w budowaniu masy już w 2-3 dniu, stężenie enanthatu jest nadal wysokie zapewniając stałą przewagę procesów anabolicznych w organizmie.
Popularne wśród budujących masę mięśniową kulturystów może być połączenie: metandienonu - przyjmowanego codziennie doustnie (od 1 do kilku tabletek), enanthatu testosteronu (od l do kilku ampułek wstrzykiwanych raz na tydzień) i propionatu testosteronu (np.: 1-2 ampułek wstrzykiwanych co drugi dzień).
Sam propionat już nawet po jednorazowym przyjęciu może dawać zauważalny wzrost siły i wytrzymałości na treningu oraz większą motywację do wysiłku i lepsze samopoczucie.

Źródło: Jacek Czech "Sterydy anaboliczne.
Przegląd preparatów farmakologicznych
stosowanych przez kulturystów"

Kulturystyka i sterydy tylko na www.megamuscle.pl