Kulturystyka Nowej Generacji !!!

Kulturystyka
Dzisiaj mamy: 28 marca 2023 | Osób Online: 3 
Zawody kulturystyczne 08 marca 2006
W dniu 30.04.2006r. w Kunicach odbędą się IX Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne o Puchar Wójta Gminy Kunice "Herkules 2006".1. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach , 59-216 Kunice ul. Słoneczna 11 tel./fax. (076) 8575 477, 8575 730 , gokis.kunice@plusnet.pl

2. Termin zawodów

30.04.2006r. ( niedziela ), początek zawodów godz. 16.00

3. Miejsce zawodów

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu , 59-216 Kunice ul. Słoneczna 11,

woj. Dolnośląskie , 4 kilometry od Legnicy , dojazd komunikacją MPK (linia nr 10 )

oraz mikrobusami z dworca PKP w Legnicy

4. Zasady uczestnictwa: w zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy dopuszczeni na weryfikacji

5. Sposób przeprowadzenia zawodów: Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKiTS, w następujących kategoriach:
A/ Juniorzy

B/ Mężczyźni do 80 kg

C/ Mężczyźni do 90 kg

D/ Mężczyźni powyżej 90 kg

E/ OPEN

6. Weryfikacja: Weryfikacja odbędzie się w dniu 30.04.2006r. w miejscu zawodów w godzinach 13.00-15.00. Na weryfikacji zawodnicy powinni przedstawić: dokument tożsamości, aktualne badania lekarskie oraz przekazać kasetę lub płytę z nagraniem.

7. Sędziowie: Komisję sędziowską powoła PZKiTS
8. Zgłoszenia: Zgłoszenia do zawodów z podaniem kategorii wagowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2006r. na adres organizatora.

9. Startowe: od uczestników zawodów pobierane będzie startowe w wysokości 30,00 zł
10. Nagrody: W zawodach zostanie nagrodzonych trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii ( I – miejsce 300,00 zł , II-200,00 zł, III-100,00 zł ) w kategorii OPEN I miejsce 800,00 zł. Puchary i Dyplomy

11. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje organizator
Jacek Stacewicz 0..76 8575-477, 0603 79 12 20

www.megamuscle.pl - Kulturystyka sport ludzi aktywnych !!!